تمدید اقامت

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

تعداد روزهای ممنوع الورودی به ترکیه برای افرادی که بیش از حد مجاز در ترکیه مانده اند، یکی از مباحث مهم حقوقی در ترکیه می باشد. ممنوع الورودی به ترکیه افرادی که کارت اقامت را دارند، زمانیکه مدت اقامت آن ها کمتر از 60 روز است، می...

قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه

قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه

قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه برای افرادی که به تازگی اقامت ترکیه را گرفته اند. در این مقاله توضیحات کوتاهی در مورد ثبت آدرس در ترکیه می دهیم. قانون قدیم ثبت آدرس در ترکیه افرادی که در ترکیه زندگی می کنند، برای انجام کارهای...

حداقل بودجه خرید ملک در استانبول

حداقل بودجه خرید ملک در استانبول

حداقل بودجه خرید ملک در استانبول ، بستگی به شرایط سرمایه گذاری دارد. اگر سرمایه گذاری به قصد اخذ پاسپورت ترکیه باشد، حداقل این مبلغ 250 هزار دلار آمریکا می باشد. ولی اگر برای اخذ اقامت ترکیه باشد، حداقل مبلغی وجود ندارد. در واقع...

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم، با خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار در ترکیه ، می توان شهروندی ترکیه را اخذ کرد. البته به این معنا نمی باشد که برای خرید ملک در ترکیه باید حتما 250 هزار دلار سرمایه گذاری کرد. با مبالغ کمتر هم می توان در...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights