قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه

قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه

قانون جدید ثبت آدرس در ترکیه برای افرادی که به تازگی اقامت ترکیه را گرفته اند. در این مقاله توضیحات کوتاهی در مورد ثبت آدرس در ترکیه می دهیم.

قانون قدیم ثبت آدرس در ترکیه

افرادی که در ترکیه زندگی می کنند، برای انجام کارهای اداری و امور خود در ترکیه باید آدرس محل اقامت خود را ثبت نمایند.

"<yoastmark

در گذشته برای ثبت آدرس نیاز به کارت اقامت ترکیه ، اجاره نامه و یکی از قبوض ملک می باشد. با در دست داشتن این مدارک و وقت قبلی از اداره نفوس و مراجعه به اداره نفوس در زمان مشخص شده ، می توانستید آدرس خود را ثبت کنید.

قانون جدید

در سال 2021 قانونی برای تمدید اقامت تصویب شد، که برای تمدید اقامت به مدرک اضافه ای نیاز است. این مدرک آدرس ثبتی فرد متقاضی است.

همچنین بعد از تصویب این قانون برای ثبت آدرس باید به اداره اقامت مراجعه شود. و برای افرادی که اولین بار آدرس خود را ثبت می کنند، باید همراه با اجاره نامه نوتر شده ، کارت اقامت و قبض به اداره اقامت مراجعه نمایید.

اداره اقامت بخش اروپایی اداره اقامت فاتیح و یا کومکاپی می باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights