مالیات ثبت شرکت در ترکیه

مالیات ثبت شرکت در ترکیه

مالیات ثبت شرکت در ترکیه ، از جمله موضوعات مهمی است که مورد توجه سرمایه گذاران در ترکیه می باشد.

ثبت شرکت در ترکیه

افراد و صاحبان کسب و کار که قصد سرمایه گذاری در ترکیه دارند، باید ابتدا شرکت ثبت نمایند. سپس کسب و کار خود را شروع نمایند.

مالیات ثبت شرکت در ترکیه
مالیات ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در ترکیه را پیش تر در مطلبی جداگانه به صورت مفصل توضیح داده ایم. اما به صورت خلاصه می توان انواع شرکت را در سه دسته بندی قرار داد:

ثبت شرکت شخصی ، مسولیت محدود و سهامی.

مالیات شرکت در ترکیه

بعد از ثبت شرکت در ترکیه صاحب کسب و کار باید مالیات پرداخت نماید. مالیات ها به صورت ماهانه و سالانه می باشد. که حتی اگر شرکت فعالیت هم نداشته باشد، باید پرداخت گردد.

در صورتی که محل شرکت اجاره ای باشد، باید مالیات بر اجاره پرداخت گردد. که به آن استوپاژ گفته می شود. و هر سه ماه یکبار است. مبلغ این مالیات 23 درصد اجاره است.

مالیات بردرآمد، مالیات دیگری است که باید پرداخت گردد. این مالیات ماهانه و سالانه می باشد.

محاسبه و بررسی و پرداخت این مالیات ها برعهده مشاور مالی شرکت می باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights