تاپو چیست؟

تاپو همان سند ملکی در ترکیه می باشد. در ترکیه به سند ملک تجاری و مسکونی و زمین، تاپو گفته می شود.

تاپو

تاپو سندی است که مالکیت ملک و زمین را مشخص می کند. این سند قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود. در واقع سند رسمی و قانونی است که حق مالکیت مطلق اموال، تاریخ انتقال سند و اطلاعات صاحب ملک در آن ثبت شده است.

"<yoastmark

انواع سند در ترکیه

انواع سند در ترکیه به دو دسته تقسیم می شوند. سندهای قرمز رنگ و آبی رنگ.

سند قرمز مخصوص ملک ساخته شده می باشد. در صورتیکه سند آبی رنگ برای زمین می باشد.

مشخصات قید شده در سند ملکی

سندها به صورت تک برگ هستند. تمام اطلاعات مربوط به ملک و صاحب ملک در تاپو قید شده است. مشخصات ملک مانند : متراژ ، قیمت ملک، آدرس ملک، عکس و مشخصات صاحب ملک، نوع مالکیت و … .

نقل و انتقال ملک در ترکیه در اداره تاپو انجام می شود. هنگام انتقال سند اگر به زبان ترکی تسلط ندارید، باید همراه با مترجم رسمی دادگستری ترکیه به اداره تاپو مراجعه کنید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights