رشد قیمت ملک در مناطق استانبول در سال 2023

بررسی رشد قیمت ملک در مناطق استانبول

رشد قیمت ملک در مناطق استانبول از نکات مهم در هنگام خرید ملک می باشد. مسلما داشتن اطلاعاتی در خصوص اینکه کدام محله رشد بیشتری دارد، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه دارند، می تواند مفید باشد.

رشد قیمت ملک در مناطق استانبول

در این مقاله چند منطقه استانبول که افراد زیادی تمایل به قصد خرید ملک در ترکیه دارند، انتخاب می کنند، در سال 2023 بررسی خواهد شد.

ساریر

ساریر در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. و جز یکی از مناطق لوکس استانبول به حساب می آید. رشد قیمت ملک در ساریر از ژانویه 2022 تا 2023 حدود 77.55% بوده و قیمت هر مترمربع در ساریر ، 63.128 لیر است.

بررسی رشد قیمت ملک در ساریر
بررسی رشد قیمت ملک در ساریر

شیشلی

یکی از مناطق استانبول که به دلیل مرکزیت و موقعیت تجاری که دارد، افراد زیادی تمایل دارند در این منطقه ملک خریداری کنند. به خصوص اگر بخواهند ملک تجاری خریداری کنند.

این منطقه در یکسال اخیر از ژانویه 2022 تا ژانویه 2023 ، رشد 146.26% داشته و در ماه ژانویه 2023 قیمت هر متر مربع 37.333 لیر بوده است.

بررسی رشد قیمت ملک در شیشلی
بررسی رشد قیمت ملک در شیشلی

کائیتهانه

از دیگر مناطق اروپایی که به دلیل نزدیکی به مرکز شهر ، خواهان زیادی دارد، منطقه کائیتهانه استانبول است. این منطقه به دلیل خط مترو جدید فرودگاه در آینده نزدیک رشد زیادی خواهد داشت. اما از ژانویه 2022 تا 2023 دارای رشد 168.75% بوده و قیمت هر مترمربع 26.875 لیر است.

بررسی رشد قیمت ملک در کائیتهانه
بررسی رشد قیمت ملک در کائیتهانه

زیتون بورنو

این منطقه در بخش اروپایی و خط ساحلی قرار دارد. اکثر واحدها و پروژه ها در این منطقه دارای ویو دریا و یا در نزدیکی دریا می باشند.

در یک سال اخیر رشد 143.83 % داشته و قیمت هر متر مربع 30.000 لیر است.

بررسی رشد قیمت ملک در زیتون بورنو
بررسی رشد قیمت ملک در زیتون بورنو

آتاشهیر

از مناطق لوکس بخش آسیایی استانبول ، آتاشهیر است. رشد قیمت ملک در یکسال اخیر 131.34 % بوده و هر مترمربع 32.222 لیر قیمت دارد.

بررسی رشد قیمت ملک در آتاشهیر
بررسی رشد قیمت ملک در آتاشهیر

اوسکودار

از دیگر مناطق آسیایی که افراد زیادی خواهان خرید ملک هستند ، اوسکودار است. در یک سال اخیر رشد قیمت 113.86% بوده و قیمت هر مترمربع 35.642 لیر می باشد.

بررسی رشد قیمت ملک در اوسکودار
بررسی رشد قیمت ملک در اوسکودار

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights