قوانین جدید شهروندی ترکیه قابل اجرا از ابتدا سال 2023

قوانین جدید شهروندی ترکیه

قوانین جدید شهروندی ترکیه تصویب شده مورخ 20 دسامبر 2022 ، که از ابتدا سال 2023 ملزم به اجرا می باشد. در قانون جدید محدودیت های جدیدی برای اخذ شهروندی با خرید ملک در ترکیه درنظر گرفته شده است، که در ادامه به این موارد می پردازیم.

قانون قدیمی شهروندی ترکیه

ابتدا نگاه کوتاهی به قانون قدیمی شهروندی ترکیه می کنیم. در گذشته با خرید یک ملک در ترکیه امکان اخذ شهروندی برای بیش از یک خانواده میسر بود. به عنوان مثال در صورتی که ارزش ملک بیش از 800 هزار دلار بود، 2 خانواده می توانستند شهروندی دریافت کنند.

همچنین این امکان وجود داشت که فردی که شهروندی ترکیه را گرفته است، بعد از گذراندن ممنوعیت فروش 3 ساله ، و رعایت سایر موارد، شخص خارجی دیگری بر روی آن ملک شهروندی دریافت کند.

قوانین جدید شهروندی ترکیه
قوانین جدید شهروندی ترکیه

تغییرات اعمال شده در قانون شهروندی

عدم امکان دریافت چندین شهروندی بر روی یک ملک، از این پس بر روی هر ملک تنها یک خانواده می توانند شهروندی دریافت نماید.

عدم امکان دریافت شهروندی برای پروژه های دارای شریک خارجی. در صورتی که پروژه دارای شریک خارجی باشد، نمی توان برای شهروندی ترکیه اقدام نمود.

عدم امکان دریافت شهروندی بیش از یک بار بر روی هر ملک ، از این پس نمی توان بر روی ملکی که شهروندی گرفته شده است، مجدد شهروندی گرفت.

عدم دریافت شهروندی بر روی ملک با مالک خارجی در گذشته یا حال. در پروسه شهروندی تمامی صاحبان قبلی بررسی می شوند، و نباید صاحب خارجی داشته باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights