قوانین مربوط به مالیات خودرو در ترکیه

مالیات خودرو در ترکیه

مالیات خودرو در ترکیه جز موارد الزامی می باشد. که باید مالکان خودرو حتما پرداخت نمایند.

مالیات در ترکیه

قوانین مالیاتی در ترکیه بسیار جدی و سختگیرانه می باشد. و مالکان خودرو، ملک، کسب و کار و … در ترکیه حتما باید مالیات های خود را پرداخت نمایند.

مالیات خودرو در ترکیه
مالیات خودرو در ترکیه

در خصوص مالیات خرید و فروش ملک در ترکیه ، پیش تر توضیحاتی داده ایم. اما در اینجا قصد داریم در مورد مالیات خرید و فروش خودرو صحبت کنیم.

انواع مالیات بر خودرو

در کشور ترکیه برای مالکان خودرو دو نوع مالیات وجود دارد که باید پرداخت کنند.

نوع اول مالیات خرید و فروش خودرو است. که باید زمان خرید پرداخت شود. این مالیات تنها یکبار پرداخت می شود. و مبلغ آن به نوع و مدل و حجم موتور بستگی دارد.

مالیات دوم مالیات بر جاده است. که به آن باندلر گفته می شود. این مالیات به حساب شهرداری و استانداری واریز می شود. و پرداخت آن به صورت سالیانه می باشد.

مبلغ این مالیات با توجه به مدل ، تاریخ تولید، و حجم موتور خودرو متفاوت است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights