اداره اقامت

تلفن های ضروری در ترکیه

شماره تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن های ضروری در ترکیه جز موارد مهمی است که در صورت زندگی در ترکیه یا سفر به این کشور، باید بدانید. تلفن های ضروری در ترکیه در هر کشوری یکسری شماره تلفن های 3 تا 5 رقمی وجود دارد، که برای شهروندان بوده و می توانند با بخش ها و...

محدودیت خروج از ترکیه

محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو

محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو برای اقامت ترکیه ، موضوعی است که برای اکثر خارجی هایی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، مورد سوال است. راندوو برای اخذ اقامت ترکیه بعد از اقدام برای راندوو و اقامت ترکیه ، باید منتظر...

تغییر آدرس

تغییر آدرس ثبت شده در نفوس

تغییر آدرس در ترکیه یکی از موضوعات مهمی است که باید بدانید. افرادی که در ترکیه زندگی می کنند و کارت اقامت ترکیه را دارند، باید آدرس محل سکونت خود را در اداره نفوس ترکیه ثبت کنند. اداره نفوس ترکیه اداره نفوس زیر مجموعه فرمانداری...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights