ترجمه رسمی

تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه

تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه

تنظیم وصیتنامه و موافقتتامه در ترکیه یکی از موضوعات حقوقی مهم در این کشور است. که مورد توجه اقرادی است که کارت اقامت و یا شهروندی ترکیه را دارند. تنظیم موافقتنامه در ترکیه اگر شخص زیر 18 سال بخواهد اقامت ترکیه را بگیرد، به اجازه...

حضور مترجم رسمی

حضور مترجم رسمی جهت تنظیم قراردادهای ملکی

حضور مترجم رسمی در ترکیه در موارد مختلفی لازم است. یکی از این موارد در زمان تنظیم قراردادهای ملکی برای افرادی که به زبان ترکی تسلط ندارند، است. خرید و فروش ملک در ترکیه با حضور مترجم رسمی زمانیکه قصد خرید ملک در ترکیه را دارید،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights