اجازه کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه برای افرادی که قصد کار کردن در ترکیه دارند، لازم و ضروری می باشد. در این مقاله توضیحاتی در مورد اجازه کار در ترکیه می دهیم.

اجازه کار و اقامت کاری در ترکیه

برای کار در ترکیه به صورت قانونی ، باید اجازه کار ترکیه را داشته باشید. بعد از دریافت اجازه کار می توانید برای اخذ اقامت کاری ترکیه اقدام نمایید. اجازه کاری که به آن چالیشما ایزنی گفته می شود، به دو صورت قابل اخذ می باشد.

روش های اخذ اجازه کار ترکیه

برای دریافت اجازه کار به دو صورت می توان اقدام کرد. اقدام از داخل ترکیه و یا اقدام از خارج ترکیه.

"<yoastmark

برای اقدام از خارج ، باید ابتدا رزومه کاری خود را به شرکت ها در ترکیه ارسال کنید. در صورتی که شرکتی تمایل به همکاری با شما داشته باشد، برای اخذ اقامت کاری شما اقدام می کند.

بعد از اقدام و در صورت تایید ، باید با مدارک به سفارت ترکیه در ایران بروید. و ویزا کاری خود را از سفارت دریافت نمایید که داخل پاسپورتتان چسبانده می شود. و بعد از ورود به ترکیه برای اقامت کاری اقدام می کنید.

برای اقدام از داخل ترکیه باید، ابتدا وارد ترکیه شوبد، اقامت توریستی ترکیه را بگیرید. سپس شرکتی را پیدا کنید که شما را استخدام و برایتان اجازه کار بگیرد.

بعد از تایید اجازه کار، اقامت توریستی خود را به اقامت کاری تبدیل می کنید. روال و مراحل اخذ چالیشما ایزنی از داخل ترکیه راحت تر و سریعتر می باشد.

درخواست شهروندی ترکیه با اجازه کار

در صورتی که بتوانید اقامت کاری خود را به صورت 5 سال متوالی تمدید کنید، بعد از گذشت 5 سال می توانید برای درخواست شهروندی ترکیه اقدام نمایید. که باید مدارک مورد نیاز را به دولت ترکیه ارائه دهید. درخواست شما بررسی خواهد شد. این پروسه ممکن است چندین ماه زمان ببرد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights