خودرو با پلاک M در ترکیه

خودرو با پلاک M در ترکیه

موضوع خودرو با پلاک M در ترکیه ، از جمله موضوعاتی است برای افرادی که قصد خرید خودرو در ترکیه دارند، مهم می باشد. و باید به آن توجه نمایند.

خرید خودرو در ترکیه برای خارجیان

خرید خودرو در ترکیه به دو صورت می باشد. شهروند ترکیه هستید یا به عنوان شخص خارجی قصد خرید خودرو در ترکیه دارید.

در صورتیکه هنوز شهروند ترکیه نشده اید، خودرو شما دارای پلاک یابانجی می شود. به این معنی که صاحب خودرو خارجی است.

خودرو با پلاک M در ترکیه
خودرو با پلاک M در ترکیه

اما اگر از طریق خرید ملک در ترکیه یا روش های دیگر ، شهروندی ترکیه را دریافت کرده اید، شامل یابانجی پلاک نمی شود. به شرط آن که خودرو خود را بعد از اخذ شهروندی خریداری کرده باشید. و یا بعد از پروسه شهروندی اطلاعات خودرو را به اطلاعات ترک خود تغییر دهید.

تنها تفاوت در این است که پلیس ترافیک به راحتی بتواند این خودروها را شناسایی کند.

رانندگی با خودرو پلاک خارجی در ترکیه

خودروهای با پلاک یابانجی در ترکیه ، تنها مالک خودرو و اعضا خانواده آن ها می توانند با آن رانندگی کنند.در صورتی که فرد دیگری بخواهد از این خودرو استفاده کند، باید در نوتر وکالتنامه ای از سمت مالک اصلی خودرو تنظیم شود.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights