مراحل ثبت شرکت در ترکیه

اقامت کاری در ترکیه

اقامت کاری در ترکیه از طریق ثبت شرکت

اقامت کاری در ترکیه به دو صورت قابل انجام است. در حالت اول شما در شرکتی استخدام می شوید و آن شرکت جهت اخذ اقامت کاری برای شما اقدام می کند. انواع اقامت کاری در ترکیه در حالت دوم شما برای کسب و کار فعالیت خود، شرکتی ثبت می کنید و...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights