مدارک مورد نیاز جهت اقامت ترکیه

مفقود شدن کارت اقامت ترکیه

در صورت مفقود شدن کارت اقامت ترکیه چه باید کرد؟

مفقود شدن کارت اقامت ترکیه یکی از موضوعات مهمی است که افرادی که در ترکیه زندگی می کنند، باید درباره آن اطلاعات داشته باشند. کارت اقامت ترکیه چیست؟ کیملیک یا کارت اقامت ترکیه ، مدرک شناسایی هویتی معادل کارت ملی ایران می باشد....

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights