اداره اقامت ترکیه

اقامت در مناطق ممنوعه

اقامت در مناطق ممنوعه ترکیه

اخذ اقامت در مناطق ممنوعه اعلامی از طرف اداره اقامت ترکیه ، امکان پذیر نمی باشد. اما در صورتی می توان اقامت در این مناطق گرفت. که در این متن می خواهیم توضیحاتی بدهیم. اخذ اقامت در مناطق ممنوعه ترکیه اداره اقامت ترکیه برخی مناطق...

مفقود شدن کارت اقامت ترکیه

در صورت مفقود شدن کارت اقامت ترکیه چه باید کرد؟

مفقود شدن کارت اقامت ترکیه یکی از موضوعات مهمی است که افرادی که در ترکیه زندگی می کنند، باید درباره آن اطلاعات داشته باشند. کارت اقامت ترکیه چیست؟ کیملیک یا کارت اقامت ترکیه ، مدرک شناسایی هویتی معادل کارت ملی ایران می باشد....

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights