اخذ شهروندی ترکیه

مزایای پاسپورت ترکیه

مزایای پاسپورت ترکیه

مزایای پاسپورت ترکیه یکی از مباحث مورد توجه برای متقاضیان اخذ شهروندی ترکیه می باشد. اخذ شهروندی ترکیه با خرید ملک در ترکیه مطابق با قانون ترکیه ، خارجیان با خرید ملک به ارزش 400 هزار دلار در ترکیه می توانند برای شهروندی ترکیه...

جاده بغداد

معرفی جاده بغداد آسیایی استانبول

جاده بغداد یکی از معروفترین و لوکس ترین خیابان های استانبول است که گردشگران زیادی برای بازدید و خرید به خیابان می روند. جاده بغداد استانبول استانبول دارای دو بخش آسیایی و اروپایی است. این دو بخش از طریق پل های معروف استانبول...

خرید ملک وکالتی در ترکیه

خرید ملک وکالتی در ترکیه و شرایط آن

خرید ملک وکالتی در ترکیه برای خارجیان امکان پذیر می باشد. اما شرایطی دارد که باید به آن ها توجه کنید. تنظیم وکالت در ترکیه وکالتی که جهت خرید ملک در ترکیه نیازمند است، باید طبق فرمت خاصی باشد. تا مورد قبول اداره ثبت اسناد ترکیه (...

خرید ملک و شهروندی ترکیه

خرید ملک در ترکیه با هدف اخذ شهروندی ترکیه

دولت ترکیه جهت جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصاد این کشور، در سپتامبر سال 2018 ، قانونی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ترکیه ، تصویب کرد. مطابق این قانون، افراد خارجی با سرمایه گذاری در 6 دسته تعریف شده توسط دولت...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights