مدیا

خرید ملک در بیوک چکمجه

پرستیژ بیوک چکمجه واحد ۳ خوابه

3+1 150m2 Last Cash Price: 1.350.000₺ Directly Sea View خرید ملک در بیوک چکمجه استانبول خرید ملک در استانبول با وام بانکی پروژه پرستیژ بیوک چکمجه در زمینی به مساحت 5869 متر مربع قرار گرفته است. • آپارتمان ها دارای نمای دریای Marmara و دریاچه...

خرید ملک در بیوک چکمجه

پرستیژ بیوک چکمجه واحد ۳.۵ خوابه

2.floor 3.5+1 -Gross: 180 m2 -Net: 119 m2 Cash Price: 1.655.000₺ خرید ملک در بیوک چکمجه استانبول خرید ملک در استانبول با وام بانکی پروژه پرستیژ بیوک چکمجه در زمینی به مساحت 5869 متر مربع قرار گرفته است. • آپارتمان ها دارای نمای دریای Marmara و...

مقایسه آگهی ها

مقایسه