قانون جدید اقامت ملکی ترکیه

اقامت ملکی ترکیه

اقامت ملکی ترکیه ، یکی از روش های اخذ اقامت ترکیه می باشد. برای زندگی در ترکیه باید اقامت ترکیه داشته باشید. که حضورتان قانونی باشد و با مشکل مواجه نشوید.

انواع اقامت ترکیه شامل: اقامت توریستی ، اقامت کاری و اقامت تحصیلی می باشد.

روش های اخذ اقامت ترکیه

تا قبل از سال 2021 می توانستید با اجاره ملک در ترکیه ، اقامت ترکیه را دریافت کرده. و هر سال اقدام به تمدید اقامت خود نمایید.

اما از سال 2021 قانونی تصویب شد که برای تمدید اقامت ترکیه باید حتما اقدام به خرید ملک در ترکیه نمایید. و نوع اقامت خود را به اقامت ملکی تبدیل نمایید.

"<yoastmark

مبلغ خریداری شده جهت خرید ملک مهم نبود و با هر مبلغی می توانستید ملک خریداری کرده و اقامت ترکیه را دریافت نمایید.

اقامت ملکی ترکیه با قانون جدید

در سال 2022 قانون جدیدی تصویب شد و طبق آخرین تغییرات اعلامی از سوی اداره اقامت ترکیه ، برای دریافت اقامت ملکی باید حتما ملکی که خریداری می کنید، حداقل ارزش 75 هزار دلار داشته باشد.

مبلغ اکسپرتیز و همچنین مبلغ قید شده در سند باید حداقل 75 هزار دلار را پوشش دهد.

در حال حاضر این قانون شامل حال کسانی است که اقامت بار اول ترکیه را درخواست می دهند. اما کسانی که از قبل ملک در ترکیه داشته اند و تمدید اقامت انجام می دهند، شامل این قانون نمی شوند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights